TEST:
JSTE SKUTEČNĚ NA ROZCHOD?

photodune-9300812-confused-man-s

Zjistěte jestli zůstat nebo odejít. Uvádím 8 nejčastějších „důvodů“ k rozchodu. Jen málokdy jsou problémy skutečným důvodem k rozchodu. Často jde spíše o výzvu k růstu a učení, vztahovou krizi, kterou když zvládnete, láska se prohloubí. Pro vztah je potřeba dvou. Proto když druhý „nespolupracuje“ opravdu se snažte mu ze srdce sdělit, že je pro vás důležité na vztahu pracovat a prohlubovat ho. Komunikujte s láskou.


1/ SEXUALITA„sex je na mrtvém bodě, intimnost nefunguje“
Pokud mezi vámi nebyla fyzická přitažlivost vůbec nikdy, je zvláštní, že vztah vůbec vznikl. Pokud přitažlivost vyhasla postupně, zřejmě jste o vzájemnou polaritu nepečovali. A intimita je věc, o kterou je třeba pečovat. Často bývá špičkou ledovce jiných neřešených problémů a nedorozumění. Takže je to vážné, ale ještě nemusí být vše ztraceno. Je třeba zjistit důvod odstupu a uzavření se.

2/ CIT a EMOCIONALITA „nevím co cítím, zmizela zamilovanost, už si nejsme blízcí“
Láska mezi dvěma lidmi prochází vývojem. Zamilovanost a okouzlení je první fáze. Skutečná láska začíná, když zamilovanost vyprchává, je třeba se pro ní rozhodovat a něco dělat. Emoční nádrž bývá vyčerpaná a prázdná, protože lidé si nenaučili projevovat lásku, otvírat své srdce a odpouštět. Často jsou odpojení od svých potřeb, a nevědomě chtějí, aby je druhý naplnil. To vede spíše k frustraci, výčitkám a uzavření se. Tady není ještě vše ztraceno, je možná vztah oživit a proměnit. Bez vnitřní práce to ale nepůjde.

3/ POROZUMĚNÍ „nerozumíme si, hádáme se, špatně komunikujeme…“
Muži a ženy komunikují rozdílně, mají jiné potřeby a způsoby sdílení. Díky tomu a mnoha jiným okolnostem v nás druhý často spouští staré zranění a vytáčí nás. Bez komunikace a sdílení je zase vztah mrtvý. V blízkém vztahu se naše stará zranění chtějí uzdravit a tak se vynořují. Krásný vztah není samozřejmost, je to učení se a růst. Cesta k léčení je přijetí a porozumění tomu, co se v nás děje. A naučit se komunikovat s druhým. Navrhuji to zkusit dřív než rozchod.

4/ ROZDÍLNÉ HODNOTY„nehodíme se k sobě, máme jiné názory, pohled na život, cestu a budoucnost“
A to od začátku? Nebo se to stalo časem? Jeden z vás se pohnul jiným směrem a začal vyznávat jiné hodnoty? Může to být regulérní důvod k rozchodu, pokud jsou vaše cesty neslučitelné a není ochota najít cestu společnou. Nebo by to bylo za cenu kompromisů tak velkých, že byste nedokázali být šťastní. Někdy to chce víc porozumění a tolerance, někdy se cesty skutečně rozcházejí a je třeba si to přiznat. Než učiníte závažné rozhodnutí, více to prozkoumejte.

5/ NEROVNOVÁHA„už mi to nic nedává, jenom dávám a nedostávám zpět, už nemůžu“
Láska dává bezpodmínečně, vztah ale potřebuje harmonii mezi přijímáním a dáváním. Dětský způsob jen chce dostávat (pozornost, péči). Rodičovský způsob jen dává (a získává tak moc, kontrolu, pocit že jsem ten dobrý, velký). Vztah může fungovat, jsou-li v něm dva zodpovědní dospělí, umí pečovat o své vnitřní dítě a udržují rovnováhu v dávání ve vztahu. Dobrá komunikace a touha růst a vyvíjet se je nezbytná.

6/ NEVĚRA / MILOSTNÝ TROJÚHELNÍK / ZAMILOVANOST DO NĚKOHO JINÉHO
Taková situace bývá důsledkem předchozích důvodů: Mám-li prázdnou citovou nádrž – hledám jinde. Vyhasla-li zamilovanost – zamiluji se jinde. Sexualita (polarita) zmizela – jdu jinam. Partner má jiné hodnoty – hledám někoho, s kým si více rozumím. Může to být přirozený vývoj a nebo taky útěk před skutečným růstem a láskou v každodennosti. V 80% případů je to útěk, zoufalé řešení neřešených problémů. Potom nový vztah (převozník) většinou nedopadne dobře, nemá skoro šanci. Nic hodnotného nejde postavit na rychlých řešeních a nekvalitních základech. Pochopte svou situaci a pochopíte co je třeba udělat.

7/ ZAVLÁDL MOCENSKÝ BOJ, MANIPULACE A NÁSILÍ
Objeví-li se ve vztahu násilí, ponižování, útisk, hra na tyrana a oběť, manipulace a tresty je určitě čas na rozchod. A je to lepší řešení pro oba. Před tím je třeba pochopit, proč jste si takovou situaci vytvořili a změnit své sebe-destruktivní nastavení, otevřít se lásce a dovolit si vystoupit z neradostné minulosti a nevhodných modelů. Nechat si pomoci a dopřát si čas na uzdravení rozjitřených ran.

8/ VZTAHU BRÁNÍ OBJEKTIVNÍ DŮVODY
Nemůžete naplnit ve vztahu své potřeby z „objektivních“ vnějších důvodů. Dělí vás nějaká bariéra, velká vzdálenost, věk, finance, neplodnost… Zasahují mezi nás jiní lidé, rodina apod. Pak je třeba se ptát – jestli skutečně nelze nic pro vztah udělat. Pravděpodobně je to spíše otázka priorit a záměru. Objektivní důvody jsou často zástěrkou pro „Chci/nechci, Cítím/necítím, Přeji/nepřeji si, Jsem ochoten/nejsem ochoten“…


K ZAMYŠLENÍ

K čemu partnerské vztahy slouží? Cítit spřízněnou duši, sdílet s ní svou cestu ve dvou. Užívat si a pečovat o mužsko-ženskou polaritu, sexualitu. Vzájemně se podporovat a obohacovat. Učit se bezpodmínečně milovat, růst v lásce, otevřít své srdce, vyléčit předchozí zranění a žít v radosti.
Kdy partnerské vztahy končí? Když je přerosteme. Když nám současná forma vztahu nedovoluje vyjadřovat lásku našeho srdce. Když vztah naplní svůj účel a poslání. Vztahy končí, protože je dosaženo jejich maximálního úspěchu a naše cesta vede dál.
Jak poznám, že je vztah u konce?: Jediné měřítko je hlas srdce a uvědomění, že pro oba je lepší změnit formu vztahu. Win-Win – oba by měli cítit (dříve či později), že je lepší se rozejít a vyvíjet se dál jinak, v jiné formě vztahu.


Pokud jste si uvědomili, že nejste na rozchod, blahopřeji, možná zkuste:

TEST: Děláte co je třeba pro trvalý a harmonický vztah?

test2


Pokud jste si uvědomili, že jste na rozchod, přeji hodně vnitřní síly a odvahy.

Mohl by Vás také zajímat můj připravovaný projekt www.rozchodka.cz


autorka Květa Kolouchová – www.pracenasobe.cz